Priser & Vilkår
Betaling kan ske bagudrettet, hvor der efter hver session udsendes faktura som betales via bankoverførsel, eller der betales med mobilepay efter hver session.
 
 
Afbud skal meldes dagen forinden tidligere end klokken 16.00.

Ved afbud samme dag betales 50% af prisen.