Behandling
Jeg kan tilbyde behandling af følgende:
Jeg anser det som afgørende for et godt udbytte af den psykoterapeutiske behandling at der skabes en god relation mellem psykologen og klienten. 

Jeg lægger vægt på at forstå mennesker ud fra deres samlede livssituation, deres livshistorie, følelser og oplevelser.

Der er stor forskel på hvordan et psykoterapeutisk forløb tilrettelægges. Jeg lægger vægt på at forløbet foregår i et tæt samarbejde mellem psykologen og klienten ud fra en viden om at psykoterapi kræver arbejde, vilje og engagement.

Der kan være mange grunde til at søge hjælp. Vores liv udvikler sig ikke altid i den retning vi ønsker og kriser eller konflikter kan skabe behov for en revurdering af opfattelser, der er grundlagt tidligere i livet!
Der kan opstå problemer, som kan være svære at håndtere. Den hjælp man normalt får af familie og venner er ikke altid tilstrækkelig til, at hjælpe én igennem den vanskelige situation man pludselig befinder sig i.

Mange mennesker vælger i sådan en situation at gå til psykolog. Fordelen ved at gå til psykolog er, at man taler med en person, som kan forholde sig objektivt til problemstillingerne og, som har ekspertise samt erfaring i, at håndtere de psykologiske problemer man måtte have. Det kan være svært for den enkelte person at få øje på, hvor man skal tage fat og i de situationer kan psykologen være behjælpelig.
Psykologen er med til at afdække og sætte nye perspektiver på problemet, således at den enkelte person har mulighed for at forstå problemet og dermed egne reaktioner. Det skaber mulighed for at træffe nye valg samt, at forholde sig til et anderledes ansvar. Måske du allerede har en idé om, hvilke problemer du har? Jeg kan hjælpe dig med behandling af bl.a.:
 

Søg behandling hvis du: